MOBILITEIT IN NEDERLAND MOET SLIMMER, FLEXIBELER, GROENER EN VEILIGER.

EEN BREDE ALLIANTIE SLAAT DE HANDEN INEEN.

9 Maart 2017

Introductie Mobiliteitsalliantie

Nieuwste Berichten

Regeerakkoord goede basis voor aanpak uitdagingen mobiliteit en klimaat

De Mobiliteitsalliantie ziet het gepresenteerde regeerakkoord als een goede basis om de mobiliteit- en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van het akkoord, waarbij de alliantie graag de handreiking van dit kabinet voor samenwerking aangrijpt. Volgens het samenwerkingsverband van 23 organisaties erkent de vier partijencoalitie het belang van mobiliteit en het klimaat, door onder meer in deze kabinetsperiode twee miljard extra te investeren in mobiliteit, samen met de alliantie pilots te starten voor betalen naar gebruik en om met elkaar te werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

Deelnemende Partners