MOBILITEIT IN NEDERLAND MOET SLIMMER, FLEXIBELER, GROENER EN VEILIGER.

EEN BREDE ALLIANTIE SLAAT DE HANDEN INEEN.

12 juni 2019

Deltaplan 2030: Hoog tijd voor mobiliteit

Nieuwste Berichten

Brede Maatschappelijke Heroverwegingen handvat voor flexibeler mobiliteitssysteem

Investeer in een flexibel, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem om onze economie komende jaren weer te versterken en de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland te verbeteren. Dit stelt de Mobiliteitsalliantie in reactie op de presentatie van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). De alliantie kan zich op belangrijke punten vinden in de voorstellen uit het investeringsscenario en ziet dit als een goede stap om de in het Deltaplan geschetste ambities vorm te geven. De alliantie pleit er wel voor om het benodigde extra geld voor dit scenario eerder beschikbaar te stellen.

Deelnemende Partners