Onze Boodschap

Houd Nederland in beweging met schone, betaalbare mobiliteit

 

Elke dag reizen miljoenen mensen op en neer naar hun werk, naar school, naar een zorgafspraak of ze zijn onderweg naar een leuk uitje. Mobiliteit maakt het mogelijk om mee te doen aan de samenleving. Mobiliteit is niet alleen nu nodig, het helpt ook de grote maatschappelijke opgaven van morgen aan te pakken. Denk aan woningbouw, klimaat en stikstof. Daarnaast is het onderwerp mobiliteit sterk verweven met de politieke discussie over de koopkracht en de bereikbaarheid van de regio’s buiten de Randstad. Enerzijds moeten we duurzamer reizen, anderzijds moet die verduurzaming wel betaalbaar zijn voor de gebruiker.

Om in deze uitdagende situatie de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren, stelt de Mobiliteitsalliantie een mix aan maatregelen voor in het Deltaplan Mobiliteit 2035.

Je vindt het Deltaplan Mobiliteit 2035 (pdf) hier.

Hoofdboodschap Deltaplan

In het plan doet de Mobiliteitsalliantie het nieuwe kabinet een handreiking om samen te werken aan een bereikbaar, schoon en economisch sterk Nederland. Een land waarin mensen kunnen meedoen. Dit zijn de hoofdpunten uit het Deltaplan:

 • Zonder investeringen in duurzame bereikbaarheid hebben de woningbouwopgave, de klimaatopgave en het streven naar een sterke, inclusieve samenleving weinig kans van slagen. Nederland valt stil en de verduurzaming van de sector stokt.
 • Mobiliteit verdient dan ook een stevige plek in het regeerakkoord. Stabiel beleid over kabinetsperioden heen is hard nodig. De Mobiliteitsalliantie reikt de politiek de hand met concrete voorstellen en goede voorbeelden uit de sector.
 • Het plan bestaat uit maatregelen die inzetten op verduurzaming, betaalbaarheid en bereikbaarheid. Er is een schaarste aan mensen, middelen, ruimte en beperkingen op het gebied van CO2 en stikstof. Slimme oplossingen zijn nodig om binnen deze beperkingen tot goede resultaten te komen.

Maatregelen mobiliteit noodzakelijk

Maatregelen zijn essentieel omdat er grote opgaven liggen die om een oplossing vragen – en waarin mobiliteit een hoofdrol speelt:

 • De bevolkingsgroei: het CBS verwacht een groei van de bevolking van 18 miljoen inwoners nu naar bijna 20 miljoen mensen in 2050
 • De woningbouwopgave: +900.000 tot 2030
 • De klimaatopgave: in 2030 minimaal 55% CO2-reductie t.o.v. 1990
 • Het streven naar een sterke, inclusieve samenleving met sterke regio’s (dit staat steeds meer op de agenda, mede door het rapport ‘Elke regio telt’)
 • De verschraling van het OV: in het stads- en streekvervoer (bus-tram-metro-regionale trein) zijn we van ruim 17 miljoen dienstregelingsuren in 2019 gezakt naar ongeveer 15 miljoen in 2022. In Zeeland schrijft niemand in op de concessie.
 • De groei van de mobiliteitsbehoefte t.o.v. 2018:
2030 2050
Auto -8-14% 2-44%
Trein 17-25% 25-56%
Bus, tram, metro 9-16% 13-36%
Fiets 6-8% 2-11%
Lopen 6-7% 2-12%
 • Daarnaast vinden er steeds vaker onverwachte spoedreparaties plaats, die tot grote hinder leiden, zoals recent nog een spoedreparatie op de A28 tussen Zwolle en Utrecht.

Nederland valt stil en de verduurzaming van de sector stokt als we geen aanvullende maatregelen nemen op het gebied van mobiliteit.

Stimuleren van verduurzaming

De grote uitdaging voor de komende jaren is: duurzame mobiliteit betaalbaar houden. Daarom vraagt de Mobiliteitsalliantie het Rijk om de portemonnee te trekken voor verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van nul-emissieauto’s te stimuleren. Maar ook via het faciliteren van multimodale oplossingen, waardoor onder meer forenzen (voor een deel van de reis) sneller zullen kiezen voor het ov, lopen of fietsen.

Lees meer over onze ideeën in onze oproep aan politieke partijen.

Het Deltaplan 2035 bevat tal van initiatieven en voorbeelden voor beleidsmakers en werkgevers. Zo draagt de sector behalve te vragen, ook zelf stevig bij:

 • OV-bedrijven benutten hun reststroom en helpen zo netcongestie tegengaan. De RET bereidt bijvoorbeeld een pilot voor om reststroom uit het metronetwerk te delen met derde partijen.
 • Aangesloten partijen zoals de ANWB en Schiphol delen goede voorbeelden van slim en duurzaam beleid voor woon-werkverkeer, zoals een hogere reiskostenvergoeding voor fietsers en lopers.
 • Diverse partijen uit de alliantie dragen bij aan het ontwikkelen van multimodale hubs, bijvoorbeeld de NS met OV-fietsen, OV-bedrijven met deelmobiliteit op hun haltes en PON met deelconcepten.
 • De alliantie kan meedenken in de slimme programmering van onderhoud, zodat het dagelijks omrijden van duizenden zware vrachtwagens over lokale wegen wordt voorkomen.

Wil je meer weten of met ons in gesprek?

Dan horen we dat graag. Neem hiervoor contact op met Ewout de Bruijn via 06 57 75 25 52.