Artikel

berichten

Investeren in bereikbaarheid essentieel voor provincies

8 maart 2023

Investeren in mobiliteit is voor Provinciale Staten de belangrijke, noodzakelijke en zeer effectieve manier om grote vraagstukken in de provincie aan te pakken. Duurzame mobiliteit houdt woningen en kantoren bereikbaar en reizen betaalbaar. Investeringen in de verduurzaming van mobiliteit is gezien de groei van de bevolking en het klimaatprobleem broodnodig, maar biedt tegelijkertijd ook kansen voor de provincie.

Dat is aan de vooravond van de verkiezingen op 15 maart de boodschap aan de Provinciale Staten van de Mobiliteitsalliantie. De alliantie bestaat uit 26 organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame mobiliteit.

De Jager: ‘Iedere euro voor mobiliteit betaalt zich in veelvoud uit’

“Voorzitter van de Mobiliteitsalliantie Marga de Jager, tevens bestuursvoorzitter van de ANWB: “Wij vragen provincies om ambitieus en toekomstgericht beleid. De provincies spelen een sleutelrol in het realiseren van de klimaatagenda en het bereikbaar maken van honderdduizenden nieuwe woningen. Deze uitdagingen kunnen niet los van elkaar gezien worden, en ze kunnen niet opgelost worden zonder te investeren in mobiliteit. Gelukkig pakken investeringen hierin goed uit, want iedere euro voor mobiliteit betaalt zich meerdere malen uit.”

Energietransitie kan niet zonder mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie vraagt ook aandacht voor de rol van mobiliteit als onderdeel van de regionale energietransitie. Door een groeiende energiebehoefte worden er grote eisen gesteld aan ons elektriciteitsnetwerk. Voldoende laad- en tankvoorzieningen zijn nu al essentieel en hun aantal moet bovendien snel groeien. Daarnaast kunnen slimme laadpalen niet alleen elektriciteit laden, maar op den duur ook elektriciteit onttrekken uit voertuigen. Op die manier zouden zij in de pieken van de vraag elektriciteit kunnen leveren aan huishoudens.

Het volledige manifest “Mobiliteit als fundament onder maatschappelijke opgaven” vindt u hier:

MA Provinciale Statenverkiezingen