Artikel

berichten

Mobiliteitspartijen: thuiswerken neemt noodzaak investeren infrastructuur niet weg

9 september 2021

‘Met slechte infrastructuur ander reisgedrag afdwingen is niet de oplossing’

Amsterdam, 9 september 2021 – Zelfs als Nederlanders deels thuis blijven werken, is extra investeren in onze infrastructuur hard nodig, stelt de Mobiliteitsalliantie in reactie op het vandaag verschenen rapport van het PBL. Nu al neemt de drukte in het OV en op de weg sterk toe, aldus de grootste mobiliteitspartijen in Nederland. En bovenal: recente studies die al rekening houden met thuiswerken, laten zien dat de vraag naar mobiliteit door bevolkingsgroei de komende decennia met tientallen procenten toeneemt.

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Als Mobiliteitsalliantie waarschuwden we al eerder voor coronabijziendheid. Het PBL richt zich eenzijdig op de korte termijn. Het is onbegrijpelijk dat de voorspelde autonome groei van het goederenvervoer, het OV, de fiets en andere vervoerstromen, volstrekt terzijde wordt geschoven. Er komen tot 2030 1 miljoen woningen bij en tot 2040 bijna 2 miljoen Nederlanders. Nu niks doen zorgt dat we vastlopen. Dat laten gebeuren is niet de manier om ander reisgedrag af te dwingen.”

Zelfs nu het thuiswerkadvies nog van kracht is, is het aantal passagiers in het OV alweer op 75% van voor corona. Op de weg zitten we al op 90%, mede doordat meer mensen voor individueel vervoer kiezen. De recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont ook aan dat de mobiliteitsbehoefte en het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komende decennia met tientallen procenten toenemen. Voor autoverkeer ligt de verwachting tussen -6% en 32%, voor treinverkeer tussen de 18% en 40%, voor bus, tram en metro tussen de 13% en 29%, met grote uitschieters in stedelijk gebied. Ook het goederenvervoer zal groeien en sterk bijdragen aan de drukte op de weg: over de weg met 5% tot 27%, per spoor met 32% tot 55% en via de binnenvaart met 6% tot 20% tot 2040. Bij fietsen en wandelen wordt eveneens groei verwacht. In deze berekening is al rekening gehouden met een verwachte afname van het woon- werkverkeer. In het verleden is gebleken dat dergelijke studies steeds werden ingehaald door de realiteit: de groei was hoger dan voorzien.

Flexibeler gebruik van de bestaande infrastructuur

Investeren in infrastructuur is voor de alliantie geen doel op zich. Waar mogelijk moet gekeken worden naar andere oplossingen, zoals spreiding en flexibeler reispatronen. Maar het is én-én om de enorme voorspelde groei in goede banen te leiden. Een slimmere benutting van de infrastructuur kan als werkgevers flexibele werktijden gaan hanteren en onderwijsinstellingen schooltijden meer spreiden. Tot nu toe komt daar te weinig van terecht. Zelfs als we wel gaan spreiden en flexibeler gaan reizen, is dat niet genoeg. Van Eijck: “Investeren in infrastructuur is een onmisbaar deel van de mix. Er ligt daarnáást nog een enorme onderhoudsopgave aan onze infrastructuur waar de achterstand weggewerkt moet worden.”

Afspraken vastleggen in Regeerakkoord

Slimme, duurzame en flexibele mobiliteit draagt bij aan verschillende grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat: aan het economisch groeipotentieel, aan verduurzaming, aan een inclusieve samenleving en bovenal aan de bevolkingsgroei en woningbouwopgave. Vóór de coronacrisis liep Nederland vast, een reden om als mobiliteitspartijen de handen ineen te slaan. Door de coronacrisis staat de groei tijdelijk stil, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Een schaalsprong vraagt om een lange voorbereidingstijd en tijdige investeringsbeslissingen. En extra investeringen in onderhoud en beheer van onze infrastructuur zijn nodig. Onze oproep aan het nieuwe kabinet is dan ook om flexibeler reizen te stimuleren, een schaalsprong in gang te zetten en ook te investeren in de verkeersveiligheid. Zie ook onze conceptpassage voor het nieuwe Regeerakkoord.

Over de Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van inmiddels 26 partijen. Het doel van de Mobiliteitsalliantie is om de reiziger, vervoerder en verlader op elke plek en op ieder moment de gewenste mobiliteit te bieden. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteitssysteem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. De 26 partners van de Mobiliteitsalliantie: ANWB – Arriva – Bouwend Nederland – BOVAG – CBRB – EBS – FEHAC – Fietsersbond – GVB – HTM – Keolis – KNAC – KNV – LVP – MKB-Infra – NS – OV-NL – Qbuzz – RAI Vereniging – RET – Rover – Schiphol – Transdev – Transport & Logistiek Nederland – VZR – VNA.