Artikel

berichten

Drukte in het verkeer terug bij af: kansen voor spreiding worden niet benut

2 oktober 2021

De files zijn weer terug. De filedruk lag afgelopen week zelfs boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Volgens de Mobiliteitsalliantie laat het zien dat de positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit snel weer verdwijnen, reizigers weer in oude patronen terugvallen en de wegen weer dichtslibben. Spreiding van reizigersstromen en investeringen in mobiliteit zijn cruciaal om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

Voorzitter Steven van Eijck over de toenemende drukte: “We zien dat mensen zich meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend. Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd. Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen”. De recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) toonde ook aan dat de mobiliteitsbehoefte en het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komend decennia fors zullen toenemen.

Flexibelere werk-, school- en reistijden
Eerder dit jaar presenteerde de Mobiliteitsalliantie een 7-puntenplan voor het nieuwe regeerakkoord en de corona-wegwijzer om de spreiding van reizigersstromen vast te houden. Hiervoor zijn heldere afspraken over thuiswerken en het mijden van de spits nodig tussen overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs. Uit eerder onderzoek van de Mobiliteitsalliantie bleek al dat een meerderheid van de ondervraagden voor flexibilisering van werk-, school en reistijden is als daarmee de drukte op de wegen en op termijn ook weer in het openbaar vervoer wordt verminderd. Maar ondertussen zijn er nog nauwelijks concrete afspraken gemaakt. Slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur kan daarnaast nog door een systeem van betalen naar gebruik, de aanleg van multimodale hubs en het faciliteren van het digitaal combineren van vervoersmiddelen via MaaS.

Investeringen in mobiliteit noodzakelijk
Volgens de Mobiliteitsalliantie zijn, naast meer flexibiliteit, investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken. Van Eijck: “In de Prinsjesdagstukken wordt veel gesproken over investeringen in woningbouw, maar onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken. Als gevolg van de bevolkingsgroei en woningbouw groeit ondertussen ook de vraag naar het OV. We verwachten dat uiterlijk in 2025 de OV-cijfers weer op het oude niveau zijn. Investeringen in een schaalsprong voor het OV en in onze (fiets)infrastructuur zijn broodnodig om Nederland bereikbaar te houden.” Die schaalsprong moet gecombineerd worden met de aanpak van knelpunten voor (goederen)vervoer over de weg en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Over de Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van inmiddels 26 partijen. Het doel van de Mobiliteitsalliantie is om de reiziger, vervoerder en verlader op elke plek en op ieder moment de gewenste mobiliteit te bieden. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteitssysteem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. De 26 partners van de Mobiliteitsalliantie: ANWB – Arriva – Bouwend Nederland – BOVAG – CBRB – EBS – FEHAC – Fietsersbond – GVB – HTM – Keolis – KNAC – KNV – LVP – MKB-Infra – NS – OV-NL – Qbuzz – RAI Vereniging – RET – Rover – Schiphol – Transdev – Transport & Logistiek Nederland – VZR – VNA.