berichten

Brede coalitie van 25 partijen bereikt overeenstemming over mobiliteit in Regeerakkoord

4 maart 2021

Om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen, moet het nieuwe kabinet vervoerstromen beter aan elkaar knopen én spreiden. Tegelijkertijd investeert het ondanks – maar ook vanwege – de coronacrisis in de mobiliteit en de infrastructuur. Dat is de brede coalitie van 25 partijen in de Mobiliteitsalliantie alvast overeen gekomen voor de mobiliteitpassage in het nieuwe Regeerakkoord. Zo gaan slim gebruik van bestaande infrastructuur en noodzakelijke investeringen in mobiliteit hand in hand. 

Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “We snakken er met z’n allen naar om ons straks weer vrij te kunnen bewegen. Mobiliteit maakt dat mogelijk. Investeren in mobiliteit is daarnaast onmisbaar voor de woningbouwopgave, versterkt onze economie, draagt bij aan een beter klimaat en maakt het mogelijk om maatschappelijk mee te doen. Om het komende kabinet een handje te helpen, hebben we alvast met onze eigen coalitie van 25 partijen een mobiliteitsparagraaf geschreven voor het Regeerakkoord.”

Nederland in de middenmoot

Nu bungelt Nederland met minder investeringen in mobiliteit als percentage van het BBP dan bijvoorbeeld Bulgarije of Polen lijdzaam in de Europese middenmoot. Ook omdat we als Nederland aantrekkelijk willen blijven voor bedrijven om zich hier te vestigen, zal er tot 2040 drie miljard euro per jaar extra naar mobiliteit moeten. Daarmee kunnen investeringen worden gedaan waarmee we èn bestaande achterstanden in onderhoud aan wegen en spoor wegwerken èn waarmee we internationaal weer voorop komen te lopen.

Steven van Eijck, vice-voorzitter Mobiliteitsalliantie: “De voortekenen voor meer investeringen in een betere bereikbaarheid van Nederland zijn gunstig. Niet alleen vanwege de lage rente, maar ook omdat bijna alle politieke partijen komende jaren volop extra willen investeren in bereikbaarheid. Dit is een belangrijke steun in de rug voor ons pleidooi, maar de bloemen worden pas bij de finish uitgereikt.”

7-punten plan

De Mobiliteitsalliantie neemt het nieuwe kabinet alvast werk uit handen met een 7-puntenplan dat een op een kan worden overgenomen in het nieuwe Regeerakkoord. Een aantal van die punten:

Flexibeler werk-, school- en reistijden. Door corona gaan we flexibel om met werk-, school- en reistijden. Noodgedwongen zien we dat het anders kan. Rijk, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen maken structurele en gezamenlijke afspraken om dit voordeel te behouden. De hyperspits komt niet meer terug.

Een schaalsprong in de OV- en fietsinfrastructuur en het aanpakken van knelpunten op de weg zodat reizigers en vervoerders straks eenvoudig en met een vervoermiddel naar keuze van A naar B kunnen. In en om de stad ligt het accent op OV, fiets en andere tweewielers vanwege de druk op de ruimte en de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt overal rekening gehouden met de optimale routering van het goederenvervoer. Tussen de landsdelen en naar het buitenland moeten zowel weg als OV een goede optie zijn. De uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie voertuigen wordt versneld.

Betalen naar gebruik wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Dat geeft reizigers meer keuzevrijheid om afhankelijk van moment, gebiedstype en persoonlijke voorkeur hun vervoermiddel te kiezen.

Verkeersveiligheid is een nationale prioriteit. Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, terwijl de ambitie tegengesteld is. Alleen met aanvullende maatregelen in veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag is het doel van nul verkeersdoden in 2050 haalbaar. We trekken minimaal 300 miljoen extra per jaar uit om de plannen van de Verkeersveiligheidscoalitie verder op te pakken, naast de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

We investeren in hubs voor personen- en goederenvervoer om bestaande infrastructuur beter te benutten en het comfort voor reizigers en vervoerders te verhogen. De komst en verbetering van hubs in de centra van steden en dorpen, aan de randen van steden en dorpen en als schakel tussen landsdelen maakt switchen tussen vervoermiddelen makkelijker en comfortabeler.

Lees hier de volledige conceptpassage van het regeerakkoord.

De Mobiliteitpassage

Het Grote Mobiliteitsdebat

Vandaag organiseert de Mobiliteitsalliantie het Grote Mobiliteitsdebat van 10:30-12:00. Acht (kandidaat) Kamerleden kruisen hier de degens op een divers aantal stellingen over mobiliteit. Het debat is online te volgen via NPO Politiek of via deze directe link. Meer informatie over het debat vind je hier.