berichten

Reactie Mobiliteitsalliantie publicatie projecten Groeifonds

15 januari 2021

De Mobiliteitsalliantie is blij dat het kabinet concrete voorstellen voor de verbetering van het mobiliteitssysteem in Nederland heeft doorgeleid naar de beoordelingscommissie Groeifonds.

De opgaven zijn groot, want:

  • de afgelopen jaren overtroffen de reizigersaantallen op knelpunten telkens de verwachtingen;
  • ondanks de coronacrisis en de blijvende gevolgen ervan, verwachten we dat de groei terugkeert. Het KiM bevestigt dat en de bevolkingsprognose van het CBS voorspelt dat we in 2038 met 19 miljoen Nederlanders zijn, 1,6 miljoen meer dan nu;
  • door de toenemende achterstanden bij beheer en onderhoud is er steeds minder geld beschikbaar voor de broodnodige upgrades en nieuwe verbindingen;
  • de bepalende rol die mobiliteit speelt bij de aanpak van andere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en de energietransitie;
  • Door de economische recessie is de noodzaak voor investeringen hoog.

De Mobiliteitsalliantie ziet deze inzet van het kabinet als een belangrijke stap naar een beter en duurzamer mobiliteitssysteem. De Mobiliteitsalliantie hoopt dan ook dat een volgend kabinet voortvarend doorpakt met het Groeifonds en daarnaast ook inzet op een effectieve aanpak van de mobiliteitsproblematiek door naast investeringen in OV, ook gericht te investeren in wegen, fiets, verkeersveiligheid en maatregelen om de flexibiliteit van ons vervoerssysteem te bevorderen. Hiervoor moet ook gekeken worden naar een systeem van betalen naar gebruik, vervoershubs voor reizigers en goederen, en Mobility as a Service (MaaS). Naast projecten uit het Groeifonds zijn er daarom aanvullende middelen nodig in het MIRT, optellend tot minimaal 3 miljard euro extra per jaar.