Nieuws

berichten

‘Ondernemers willen meedoen aan de mobiliteitstransitie. Maar vragen daarbij wel om haalbare maatregelen.’

22 augustus 2023

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn belangrijke partners voor de Mobiliteitsalliantie. De organisaties hebben danook veel gemeen: ze hebben een grote en diverse achterban en maken zich er hard voor dat Nederland in beweging blijft. Ze komen  daarvoor ook met concrete oplossingen. We spraken met Wouter Brookman, senior adviseur Mobiliteit en Logistiek bij VNO-NCW en MKB-Nederland.   

Wouter Brookman

Wouter Brookman

Wat is jouw rol bij VNO-NCW?

“Binnen het thema mobiliteit probeer ik zo goed mogelijk de belangen te behartigen van onze leden. Dat betekent aankaarten waar zij tegenaan lopen, maar óók meedenken over oplossingen. Daarbij werk ik onder meer samen met onze Expertcommissie Infrastructuur, Logistiek en Mobiliteit. De wensen en ideeën die daaruit naar voren komen vertaal ik naar concrete voorstellen voor beleid. En die probeer ik vervolgens over te brengen aan ministeries en de politiek.”

Wat ziet VNO-NCW als de belangrijkste mobiliteitsgerelateerde opgave voor het volgende kabinet?

“De grote vraag is: hoe zorgen we dat Nederland bereikbaar blijft? Zowel vanuit het buitenland als binnen Nederland. Er moet iets gebeuren, want de wegen en het spoor slibben dicht. Op dit moment kiest het kabinet ervoor te focussen op instandhouding en onderhoud. Op zich is dat een logische keuze, want we beschikken in Nederland over hele goede infrastructuur. Maar er moet óók geïnvesteerd worden. Denk aan de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven. Of het goederenvervoer over spoor. De enige oplossing voor dat soort knelpunten is nieuwe aanleg of uitbreiding van infrastuctuur. We willen bijdragen aan brede welvaart, niet alleen door betere en slimmere infrastructuur, maar ook door het halen van duurzaamheidsdoelen”

Jullie hebben een brede achterban. Zitten jullie leden op één lijn als het gaat om mobiliteit?

“Over veel dingen zijn we het eens. Voor invoering van een vorm van Betalen naar gebruik bijvoorbeeld is er zeker draagvlak. Maar de vraag is hoe. Het gevaar bestaat dat de rekening komt te liggen bij het professioneel vervoer. Bij de aannemer of loodgieter bijvoorbeeld, die vaak geen alternatief heeft voor wegverkeer.

Iets soortgelijks geldt voor woon-werkverkeer. In de toekomst moeten bedrijven gaan bijhouden of en hoe medewerkers naar de werkplek reizen, om zo hun CO2-uitstoot te kunnen bepalen. Thuiswerken zorgt voor minder uitstoot. Maar een aanzienlijk deel van de werkenden heeft geen alternatief: zij kunnen hun werk alleen op locatie doen. Bedrijven waar dat voor geldt mogen daar niet de dupe van zijn.

Kortom, maatregelen moeten vooral haalbaar zijn. Daarover zijn onze leden het eens.”

Waar hebben jullie leden op de korte termijn behoefte aan?

“Zij willen vooral handelingsperspectief. Zero emissie zones zorgen voor gezondere binnensteden. Daar is natuurlijk iedereen voor. Maar dan moet de laadinfrastructuur wel op orde zijn. Want je hebt niets aan een elektrische bus die je niet kunt opladen.”

Hoe kijk je aan tegen de Mobiliteitsalliantie?

“Sinds ik drie maanden geleden ben gestart in deze functie, heb ik al meerdere gesprekken met ze gevoerd. De brede vertegenwoordiging van mobiliteitspartijen in de Mobiliteitsalliantie is een voordeel. Door van een groter gedeeld belang uit te gaan, zijn we het vaak met elkaar eens. En kunnen we gezamenlijk met elkaar optrekken. Tegelijkertijd werkt de Alliantie met mobiliteit aan één centraal thema, en kunnen ze daar meer uitgesproken over zijn. Zo kunnen we elkaar op ideeën brengen. Want ook dat is wat VNO-NCW, MKB-Nederland en de Mobiliteitsalliantie bindt: we brengen niet alleen onze belangen naar voren, maar willen ook concrete oplossingen aandragen.”