Nieuws

berichten

Reactie Mobiliteitsalliantie op Prinsjesdag 2019

17 september 2019

De Mobiliteitsalliantie (MA) onderstreept het belang van een investeringsfonds voor grote toekomstige projecten. Dit maakt investeringen in mobiliteit, ook in tijden van economische tegenwind, mogelijk. Volgens de MA gaat het hierbij om investeringen in mobiliteit waarbij zowel gekeken wordt naar fysieke infrastructuur, als kostbare projecten die de transitie naar een integraal mobiliteitssysteem stimuleren zoals een systeem van betalen naar gebruik, aanleg van Hubs en Mobility as a Service (MaaS).

De laatste jaren loopt de gebruiker steeds vaker tegen de grenzen van ons mobiliteitssysteem aan. Niet alleen nemen de files toe, maar ook het OV zit steeds vaker overvol, de fietspaden slibben dicht en de capaciteit op het spoor bereikt haar plafond. Om de bewegingsvrijheid van de gebruiker te blijven garanderen is een omslag nodig naar een systeem waarbij mobiliteit als één samenhangend geheel wordt benaderd. De gebruiker staat hierin centraal en moet zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen. Hierbij heeft het de keuze uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen. Een investeringsfonds maakt deze investeringen mogelijk.

Investeren is bovendien van belang om onze internationale koppositie op het gebied van bereikbaarheid vast te houden en om mobiliteit in samenhang met onder meer verstedelijking, klimaatverandering, leefbaarheid, energie en verkeersveiligheid te benaderen. In het in juni gelanceerde Deltaplan Mobiliteit heeft de Mobiliteitsalliantie concrete voorstellen gedaan.