Nieuws

berichten

OV in steden bereikt plafond

24 september 2019

De vervoerscapaciteit van het OV in de steden bereikt haar plafond. Zo is de huidige en geplande capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet voldoende om de verwachte groei van het aantal reizigers op te vangen. Momenteel groeit hier het aantal reizigers met circa 5 procent per jaar terwijl in de plannen uitgegaan is van circa 2 procent. Hierdoor wordt het OV plafond in deze steden tussen 2025-2030 al bereikt. De Mobiliteitsalliantie dringt aan op een herziening van onze visie op het mobiliteitssysteem en pleit voor de ontwikkeling van een integraal mobiliteitssysteem met veel meer bewegingsvrijheid, flexibiliteit en keuzevrijheid voor de gebruik. 

Nederland telt volgens recente cijfers van het CBS in 2035 ruim 18 miljoen inwoners, een miljoen meer dan nu. De groei is vooral te verwachten in de (middel) grote steden. Om de groei te kunnen accommoderen geldt een enorme woningbouwopgave en de bijbehorende noodzaak voor een robuust OV netwerk dat de steden bereikbaar houdt. Zowel in de Randstad als ook daarbuiten. Vooralsnog zijn de geplande investeringen onvoldoende om de groei van reizigers op de te vangen.

De snelle groei van het aantal reizigers als gevolg van woningbouw is duidelijk zichtbaar op het traject van de Randstad Rail tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer in 2007. Door de woningbouw rondom het traject, het toevoegen van extra stations en verhogen van de frequentie, is het aantal reizigers in de afgelopen jaren van 29.000 duizend per dag gestegen naar 130.000 nu. Hoge groeiscenario’s kenmerken ook Amsterdam waar ondanks aanleg van de Noord-Zuidlijn en het opvoeren van het aantal veerverbindingen, in Noord nu al een OV tekort dreigt te ontstaan. Ook langs de ringweg West vliegen de woningen als paddenstoelen uit de grond waardoor de noodzaak voor investeringen in een betere west/oost verbinding van groot belang is.

De nood is hoog en mobiliteit moet een van de top drie thema’s worden bij de eerst volgende verkiezingen. De Mobiliteitsalliantie pleit voor een integrale aanpak van onze mobiliteitsproblemen in Nederland. Hiervoor heeft het in juni van dit jaar het Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd. Een blauwdruk voor ons toekomstig mobiliteitssysteem dat het voor de gebruiker mogelijk maakt om flexibeler te zijn in reis- en vervoersgedrag. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en kan er makkelijker worden gereisd en vervoerd.  Daarvoor is 3 miljard euro extra per jaar nodig. Deze aanpak levert onze maatschappij jaarlijks tot 18 miljard euro per jaar aan maatschappelijke waarde op (o.a. minder files en vertragingen en minder verkeersslachtoffers).

In het Deltaplan en de investeringsagenda staan concrete voorstellingen hoe de steden bereikbaar te houden

Jaap Bierman, CEO HTM, reageerde namens de Mobiliteitsalliantie op BNR tijdens de Mobility Week.

Voor persvragen:
Floris Liebrand, woordvoerder Mobiliteitsalliantie
Tel: 06 13 05 34 84