Artikel

berichten

Minister Harbers: nu investeren in mobiliteit

Minister Mark Harbers wil nu investeren in de Nederlandse mobiliteit, “het vertrekpunt is goed, maar er is sprake van achterstallig onderhoud”. Dit zei de minister van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen dinsdag op de eerste MobiliteitsPoort in Den Haag. De minister zette de hoofdlijnen van zijn beleid uiteen, met grote overeenkomsten met het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie. Het Nederlandse mobiliteitssysteem is internationaal gezien toonaangevend. Volgens de minister is er echter op bepaalde plekken sprake van “achterstallig onderhoud”. Om onze goede uitgangspositie te behouden en te verbeteren ziet de minister in de Mobiliteitsalliantie een brede en waardevolle bondgenoot, ieder vanuit zijn eigen rol.

21 maart 2022

Slimme keuzes maken bij besteding van extra budget voor infrastructuur en mobiliteit
De minister en het Deltaplan delen ambities die elk ook hun eigen uitdagingen hebben. Forse bevolkingsgroei, klimaatdoelen, modernisering en een structureel groter doch begrensd budget. De rolverdeling moet bepaald worden en er zullen gezamenlijk strakke keuzes gemaakt moeten worden. Maar meer dan 10 jaar bezuinigingen op infrastructuur, is het glas wat minister Harbers betreft dan ook “zeker halfvol” als het gaat om meer financiële middelen die dit kabinet vrijmaakt. Het is volgens Harbers zaak daarbij te kijken naar “de kleinste ingrepen met de grootste impact”. De minister ziet ook uit naar een kennismakingsronde langs de leden van de Mobiliteitsalliantie om te bespreken hoe de beschikbare miljarden op slimme wijze te investeren zijn.

Flexibel, multimodaal reizen heeft de toekomst
Samen met de Mobiliteitsalliantie wil de minister werken aan een groen en veilig, maar vooral ook toekomstbestendig mobiliteitssysteem, een belangrijke pijler die zowel in het coalitieakkoord als het Deltaplan van de alliantie terugkomt. Flexibel en multimodaal reizen speelt hier ook een belangrijke rol, de minister ziet hier voor de overheid een faciliterende rol weggelegd. Bij het opschalen van Mobility as a Service “zal de overheid ondersteunen en faciliteren, voortbouwend op de Nederlandse traditie als handelsland”, aldus de minister. De creatie en het beheer van de markt ligt bij de marktpartijen zelf.

Verkeersveiligheid blijft speerpunt
Een halvering van verkeersslachtoffers in 2030 en geen verkeersslachtoffers meer in 2050. Dat zijn indrukwekkende ambities. Ook hier kijkt de minister naar de Mobiliteitsalliantie. De minister is op zoek naar partijen die niet afhaken op ambitie en optimisme, maar samen willen werken om de doelen in de toekomst écht te bereiken.

Lees de speech van de minister hier.