Artikel

berichten

Regeerakkoord zet eerste stap naar bereikbaarder en leefbaarder Nederland

“We zien veel punten uit onze inzet voor het Regeerakkoord en het Deltaplan Mobiliteit terugkomen.”

16 december 2021

De Mobiliteitsalliantie ziet het Regeerakkoord als een eerste stap naar een beter bereikbaar en leefbaarder Nederland. Voorzitter Steven van Eijck: “We zien veel punten uit onze inzet voor het Regeerakkoord en het Deltaplan Mobiliteit terugkomen. Mobiliteit is in het regeerakkoord onlosmakelijk verbonden met de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaat en woningbouw. Dat stemt ons hoopvol. Tegelijkertijd staat er nog veel open: het succes van het akkoord valt of staat met de uitwerking ervan. Wij gaan samen met het nieuwe kabinet aan de slag om alle plannen verder uit te werken en de samenhang met grote thema’s als woningbouw, klimaat en economie te borgen.

Van Eijck is te spreken over de voorgenomen invoering van betalen naar gebruik: “Eindelijk is de kogel door kerk. Het is nu tijd om met elkaar onomkeerbare stappen te zetten. In combinatie met de geplande investeringen in onder meer hubs en flexibel werken en de brede aandacht voor alle vervoersmiddelen, is dit een cruciale impuls om Nederlanders eerlijker, slimmer en groener te laten reizen.” Ook over de extra 1,25 miljard euro voor beheer en onderhoud is Van Eijck te spreken: “Dit is broodnodig. De afgelopen tijd werd het gapende gat tussen wat nodig is en wat beschikbaar is voor onderhoud, steeds groter.”

Ook de miljarden voor klimaat en de energietransitie kunnen op brede steun rekenen van de Mobiliteitsalliantie. Hiermee ontstaat meer ruimte voor de noodzakelijke verduurzaming van mobiliteit. “The proof of the pudding is in the eating”, aldus Van Eijck. “Het begin is er, maar het valt of staat bij de uitwerking. Hier biedt ons Deltaplan Mobiliteit een concreet handvat.”

Meer ambitie nodig voor verkeersveiligheid en verbetering infrastructuur

Verkeersveiligheid blijft net als in het huidige regeerakkoord weliswaar een speerpunt van het kabinet, maar volgens de Mobiliteitsalliantie moet hier de ambitie omhoog. Het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers is afgelopen jaren nauwelijks gedaald en over financiële middelen voor verkeersveiligheid wordt in het regeerakkoord niets gezegd. Ook voor de beoogde investeringen in nieuwe en verbeterde infrastructuur moet de ambitie omhoog. Hoewel het kabinet de komende tien jaar 7.5 miljard investeert in een goede ontsluiting van nieuwe woningen, stelt het te weinig geld beschikbaar om bestaande knelpunten aan te pakken. “Iedere extra euro is belangrijk, maar de totale opgaven zijn groter en afgelopen jaren zijn er vele miljarden euro’s bezuinigd op infrastructuur. Er komen tot 2030 bijna een miljoen woningen bij en tot 2040 groeit de bevolking met circa 1,5 miljoen mensen. Deze opgave vraagt om een ongekende structurele extra investeringsimpuls in mobiliteit.”

Samen de plannen uitwerken

De Mobiliteitsalliantie gaat met het nieuwe kabinet en de Kamer aan de slag om de vandaag gepresenteerde plannen bij te stellen en uit te werken, want het werk is nog niet af. Van Eijck: “Met 26 leden als de ANWB, de OV-bedrijven, TLN, Schiphol, Bouwend Nederland, BOVAG, RAI Vereniging en de Fietsersbond vertegenwoordigen we miljoenen reizigers en tienduizenden ondernemers. Elke dag staan wij met onze voeten in de klei, we kennen de mobiliteitsopgave van binnen en van buiten. We stellen onze kennis en ervaring daarom vanaf dag één van het nieuwe kabinet ter beschikking.”