berichten

Steven van Eijck nieuwe voorzitter Mobiliteitsalliantie

16 april 2021

Steven van Eijck (voorzitter RAI Vereniging) en Marjan Rintel (president-directeur NS) zijn aangetreden als de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie. De benoeming is bekrachtigd tijdens het voorzittersoverleg. In de Mobiliteitsalliantie zijn 25 grote organisaties op het gebied van mobiliteit verenigd met als doel de transitie naar een slim, flexibel, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te bevorderen.

RAI Vereniging-voorzitter Van Eijck stond als medeoprichter aan de wieg van de Mobiliteitsalliantie. De afgelopen twee jaar heeft hij in zijn rol als vicevoorzitter van de alliantie al een belangrijke rol gespeeld bij het positioneren van de Mobiliteitsalliantie als dé gesprekspartner over de inrichting van ons mobiliteit systeem en het verankeren van mobiliteit in landelijke en regionale plannen. Met het vertrek van Frits van Bruggen bij de ANWB en ook als voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, is het een logische stap voor Steven van Eijck om in de rol van voorzitter te stappen. NS president-directeur Marjan Rintel neemt het stokje van Steven van Eijck als vicevoorzitter over.

Steven van Eijck kijkt ernaar uit om samen met alle leden van de alliantie de mobiliteit in Nederland verder te verbeteren. “We staan als samenleving voor grote opgaven. Een optimale mobiliteit draagt bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van wonen, van verduurzaming, van economische groei en bovenal, mobiliteit draagt bij aan een gezonde samenleving. Dat vraagt om scherpe keuzes om ervoor te zorgen dat mobiliteit een prominente plek krijgt in het regeerakkoord inclusief bijbehorende financiering. Wij hebben recent alvast een aanzet gedaan voor de mobiliteitspassage voor het regeerakkoord dat pan klaar kan worden overgenomen”, aldus Steven van Eijck.

Ook Marjan Rintel kijkt ernaar uit om zich in te zetten voor de mobiliteit: “Nu is de tijd om met lef en ambitie te investeren. We moeten groot denken, want er komt – vroeg of laat – een tijd na corona en dan is optimale mobiliteit harder nodig dan ooit. Als vicevoorzitter van de Alliantie zet ik me ervoor in dat onze mobiliteit zo slim, flexibel en zo duurzaam mogelijk is.”