Nieuws

berichten

Investeringen kabinet belangrijke stap om Nederland bereikbaar te houden

9 april 2021

Het kabinet reserveert 2,5 miljard uit het Groeifonds voor de aanleg van twee grote OV projecten; doortrekken Noord-Zuidlijn en de Oude Lijn tussen Den Haag en Rotterdam. Dat schrijft het Kabinet vandaag aan de Tweede Kamer. De Mobiliteitsalliantie is blij met deze belangrijke stap. Het is een erkenning van het kabinet van het belang van het blijven investeren in de bereikbaarheid van ons land en economisch herstel, zoals ook bepleit door de Mobiliteitsalliantie.

Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan de versterking van ons verdienvermogen. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Van de eerste ruim € 4 miljard gaan er nu € 2,5 miljard naar twee grote OV projecten. Mobiliteitsalliantie voorzitter Steven van Eijck: “Het kabinet neemt vandaag een belangrijke stap voor de benodigde schaal- en kwaliteitssprong in mobiliteit. Dat besluit getuigt van lef en is een erkenning van het belang van mobiliteit voor onze samenleving. ”

Groeifonds onvoldoende

De onafhankelijke commissie die de projecten aan het Groeifonds toekent adviseert bovendien dat een komend kabinet voldoende middelen moet uittrekken om aan de mobiliteitsopgaven te kunnen voldoen. Van Eijck: “De Groeifondscommissie onderstreept met dit besluit dat de huidige opgaven in mobiliteit te groot zijn om vanuit het Groeifonds te financieren. Het is een erkenning voor de opgaven die wij geschetst hebben in het Deltaplan Mobiliteit.”

Drie miljard per jaar extra

De Mobiliteitsalliantie heeft eerder berekend dat komende jaren structureel drie miljard per jaar extra nodig is om invulling te geven aan deze behoefte. Ondanks dat uiteindelijk een volgend kabinet zelf besluit over haar begroting, wordt met het advies vandaag een belangrijke stap genomen om deze extra investeringen in een toekomstig regeerakkoord goed te borgen. “Laat de investering uit het Groeifonds dan ook het startkapitaal zijn, waarna er in een formatie structureel meer middelen vrijgemaakt worden voor zowel OV, wegen, fiets en andere tweewielers, verkeersveiligheid en maatregelen om de flexibiliteit van ons vervoerssysteem te bevorderen. Hiervoor moet ook gekeken worden naar een systeem van betalen naar gebruik, vervoershubs voor reizigers en goederen, en Mobility as a Service (MaaS)”, stelt Van Eijck.

Woningbouwopgave

De investeringen in de Noord-Zuidlijn en Oude Lijn zijn van groot belang voor de toekomstige OV ontsluiting van de grote woningbouwprojecten die in deze regio staan gepland en voor de versterking van het economisch potentieel van deze twee regio’s. Ook zijn de verbindingen van belang voor de luchthaven Schiphol. Volgens de Mobiliteitsalliantie is met de keuze voor deze projecten goed gekeken naar het belang van de relatie tussen mobiliteit en de woningbouwopgave. Voor de projecten is nog aanvullende bekostiging nodig. Een aantal leden van de Mobiliteitsalliantie is bereid om daarover in gesprek te gaan.

Download hier de kabinetsbrief en het Deltaplan Mobiliteit