Nieuws

berichten

Reactie Mobiliteitsalliantie versoepelen maatregelen OV

17 mei 2021

De Mobiliteitsalliantie is verheugd te horen dat het OV weer is opengesteld voor niet-noodzakelijke reizen. Voorzitter Steven van Eijck: “Nu de samenleving stap voor stap heropend wordt, gaan mensen zich meer verplaatsen. Daarvoor was, is en blijft het openbaar vervoer in combinatie met andere vervoermiddelen van groot belang. In deze fase van de pandemie is het nog wel van belang om grote drukte te mijden en altijd het mondkapje in het OV te dragen.”

Nieuw regeerakkoord
In lijn met het 7-puntenplan voor het nieuwe regeerakkoord pleit de Mobiliteitsalliantie ervoor om waar mogelijk de spreiding van reizigersstromen vast te houden. Daarvoor zijn heldere afspraken nodig over thuiswerken en het mijden van de spits. Daarnaast zijn investeringen in multimodale hubs en Mobility as a Service (MaaS) nodig om deze spreiding mogelijk te maken.

Van Eijck: “Uiterlijk 2025 is het OV weer op het oude niveau. Intussen groeit de vraag naar OV als gevolg van de bevolkingsgroei, woningbouw en beleid waarmee reizigers gestimuleerd worden om het OV te pakken. Niet alleen het herstel van het OV, maar ook investeringen in een broodnodige schaalsprong voor OV en fietsinfrastructuur, is dan ook een belangrijk onderwerp voor op de formatietafel.”