Nieuws

berichten

Mobiliteitsalliantie lanceert corona-wegwijzer: Zonder spreiden is Nederland in no-time terug bij af

31 mei 2021

Om Nederlanders hun bewegingsvrijheid straks weer terug te geven, moeten we voorkomen dat we weer vastlopen en weer met z’n allen stilstaan. De Mobiliteitsalliantie nodigt politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers daarom uit om op korte termijn stappen te zetten en doet hiervoor een handreiking in een wegwijzer* met zeven stappen. In de Mobiliteitsalliantie zijn 26 grote organisaties op het gebied van mobiliteit verenigd met als doel de een transitie naar een slim, flexibel, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te bevorderen.

Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen. Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk dat we de economie weer op gang brengen en van onze vrije tijd genieten. Het personenvervoer groeit weer. Het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/ mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan en dit is het momentum om hierop door te pakken. In de exit strategie van het kabinet voor Corona wordt vooralsnog onvoldoende gekeken naar mobiliteit.

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “De corona-wegwijzer is een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit. Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moeten er een aantal stappen worden genomen.”

Marjan Rintel, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Corona was uiteraard een bijzonder ongenode gast. Gelukkig opent de Nederlandse samenleving zich langzaam en is de vrijheid om te reizen terug. Nu moeten we aan de slag met de inzichten van de afgelopen maanden. Die laten zich gelukkig gemakkelijk samenvatten: spreiden! Het spreiden van reistijden, openingstijden en werktijden biedt de Nederlandse maatschappij grote voordelen.”

De zeven stappen

 1. Onnodige kilometers in de spits vermijden
  Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land.
 2. Openingstijden spreiden
  Met het variëren en spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen zorgen we per direct voor minder druk op de infrastructuur en voor meer reiscomfort. Zo kunnen we ook op lange termijn de infrastructuur beter en slimmer benutten.
 3. Werktijden spreiden
  Met flexibele werktijden en waar mogelijk het faciliteren en organiseren van thuiswerken spreiden we het vervoer op de weg en in het OV. Zo maken we een einde aan de hyperspits.
 4. Inzicht bieden in de drukte onderweg
  Met een betere ontsluiting van informatie over drukte op de weg en in het OV helpen we reizigers om grote drukte te mijden.
 5. Wees welkom in het OV
  Het openbaar vervoer is niet langer meer voor alleen noodzakelijke reizigers. Wees welkom, maar probeer drukte te vermijden.
 6. Goederenstromen nog slimmer inrichten
  Met het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ van bezorging faciliteren we de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier.
 7. We blijven veel – en veilig – fietsen en lopen
  In de coronacrisis zijn we meer gaan wandelen en fietsen. Laten we deze ‘actieve mobiliteit’ op dit niveau vasthouden, nog beter verknopen met andere vervoermiddelen en kijken hoe het nog veiliger kan.

Download de corona-wegwijzer:

Mobiliteitsalliantie-corona-wegwijzer