bouwstenen

Visie sector, markt & overheid

Wij vragen het nieuwe kabinet om samen met ons te komen tot een gezamenlijke visie op mobiliteit. Integraal, interdepartementaal, meerjarig en met een doorkijk tot tenminste 2040. Een visie op de Nederlandse situatie maar in Europees perspectief, een visie die er internationaal uitspringt. Een internationale gidsfunctie kan leiden tot meer gelijkheid, de huidige lappendeken aan systemen vervangen en impulsen geven aan passende wetgeving in Europees perspectief. Het gaat om de ontwikkeling naar een integraal mobiliteitssysteem met als vertrekpunt het ‘modal optimum’.