bouwstenen

Minister van mobiliteit

Regio’s als Parijs, Londen, de Vlaamse Ruit en het Rijn-Ruhrgebied kennen grootschalige investeringsprogramma’s voor infrastructuur en openbaar vervoer. We kunnen hierin niet achterblijven, maar Nederland is te versnipperd (bestuurslagen, concessieverlening, regiocontracten) om tot een daadwerkelijk integrale mobiliteitsvisie en een modal optimum te komen. Waar de Deltacommissaris Nederland beschermt tegen het water zetten wij in op een Minister van en voor Mobiliteit die de regie neemt. Het gaat om een autoriteit die samen met de markt en met stakeholders de investeringen gaat realiseren die Nederland nodig heeft en voor de juiste prikkels zorgt die bijdragen aan de ambities en doelen op gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. En een autoriteit die zorgt voor een consistent raamwerk waarin ondernemers worden uitgedaagd te investeren en te innoveren.