bouwstenen

Kansen voor bedrijfsleven

Mobility as a Service (MaaS) stimuleert de markt voor mobiliteitsservices en software producten. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat juist al sterk is in dienstverlening en ICT. Nederland zet in op een positie van gidsland voor elektrische en zelfrijdende auto’s, maar kan het innovatief klimaat verder verbeteren door ook zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor vernieuwende mobiliteitsconcepten. De potentiële (export) markt hiervoor is enorm groot. Het bedrijfsleven moet de kansen zelf verzilveren, maar samen kunnen we daarvoor wel de kaders bieden.

Mobiliteitsdiensten en nieuwe economische modellen

Uit de invulling van de activiteiten uit VOORUIT! ontstaan mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Al op dit moment worden diensten aangeboden in eigen land en daarbuiten op het gebied van slimme systemen, bijvoorbeeld om beschikbare parkeerruimte te vinden. Maar ook via initiatieven als de Dutch Cycling Embassy worden in het buitenland Nederlandse concepten op het gebied van fietsen naar buitenlandse markten gebracht.

Door de richting te kiezen van slim, groen, flexibel en veilig zullen nieuwe, commerciële mogelijkheden ontstaan met mogelijkheden van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid.