Nieuws

berichten

Steven van Eijck benoemd tot vice-voorzitter Mobiliteitsalliantie

1 november 2019

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck is benoemd tot vice-voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. De benoeming van Van Eijck volgt op een interne herstructurering van de Mobiliteitsalliantie om nog effectiever en efficiënter in te kunnen springen op de snelgroeiende vraag van overheden en commerciële partijen naar samenwerking met Mobiliteitsalliantie. Ook speelt Van Eijck een belangrijke rol om mobiliteit stevig te verankeren in de lokale en regionale mobiliteitsplannen, de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen en een nieuw regeerakkoord.

De Mobiliteitsalliantie is in 2016 opgericht om het maatschappelijk en politiek bewustzijn over het belang van mobiliteit te agenderen en een blauwdruk te ontwikkelen voor ons toekomstig mobiliteitssysteem. In juni van dit jaar presenteerde de Alliantie daarop het Deltaplan Mobiliteit. De volgende fase is om mobiliteit stevig te verankeren in de lokale en regionale mobiliteitsplannen, de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en het daarop volgende nieuwe regeerakkoord. Daarvoor wordt komende periode gewerkt aan een verdere verdieping van het Deltaplan en de investeringsagenda.

Sinds de publicatie van het Deltaplan is er vanuit een groot aantal overheden en commerciële partijen belangstelling voor samenwerking met de Alliantie om nieuwe mobiliteitsplannen te ontwikkelen en deze samen te implementeren. Om deze verdieping van het Deltaplan en de nieuwe samenwerkingsverbanden optimaal vorm te geven, is de interne organisatie van de Alliantie versterkt en groeide de noodzaak om naast Frits van Bruggen (ANWB) als algemeen voorzitter, een vice-voorzitter te benoemen met veel ervaring in het bouwen van coalities en sluiten van akkoorden.

Met de benoeming Van Eijck, die als medeoprichter aan de wieg stond van de Mobiliteitsalliantie, geeft de Mobiliteitsalliantie invulling aan deze noodzaak
Van Eijck: “De Mobiliteitsalliantie is een uniek breed samenwerkingsverband in de mobiliteit en is daardoor inmiddels een vaste gesprekspartner voor de aanpak van onze mobiliteitsproblemen. Na de lancering van het Deltaplan zijn we in een nieuwe fase beland, waarvoor ook de interne organisatie verder is versterkt. Met deze benoeming als vice-voorzitter kunnen we als Alliantie niet alleen nog zichtbaarder opereren, maar krijgt ook de mobiliteitsindustrie erkenning voor haar rol bij het vormgeven van ons mobiliteitssysteem. Ik ben vereerd dat ik het vertrouwen van de Mobiliteitsalliantie heb gekregen om deze nieuwe fase mede vorm te geven en ervoor te zorgen dat mobiliteit op alle bestuurlijke niveaus een plek krijgt.”