Nieuws

berichten

Noodzaak voor ingrijpende maatregelen aanpak stikstof

8 oktober 2019

De uitstoot van stikstofoxiden is een groot probleem voor de natuur en ons milieu. De partijen verenigd binnen de Mobiliteitsalliantie zijn zich ervan bewust dat zij ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de uitstoot terug te dringen. Ingrijpende maatregelen zijn daarbij niet uitgesloten. Bij het bepalen van de juiste maatregelen staat voor ons voorop dat deze maatregelen bewezen effectief moeten zijn om de depositie te verminderen en de vergunningverlening weer op gang te brengen. Goede onderbouwing is cruciaal voor breed maatschappelijk draagvlak en om te voorkomen dat de stikstofdepositie niet voldoende afneemt. Wij zijn dan ook graag bereid om nader in overleg te treden met overheden om te verkennen wat nodig is, wat effectief werkt en hoe wij daar aan kunnen bijdragen.