Nieuws

berichten

Mobiliteitsbeeld 2019 bevestigt noodzaak voor Deltaplan Mobiliteitsalliantie

18 november 2019

Er hangen donkere wolken boven de bereikbaarheid van Nederland. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). Op het hoofdwegennet groeit het verkeer tot 2024 met 8 procent ten opzichte van 2018, terwijl het spoor en het overige OV met 16 en 14 procent nog hogere groeicijfers laten zien. Volgens de Mobiliteitsalliantie toont het rapport overduidelijk aan dat de aanpak van onze mobiliteitsproblemen de hoogste prioriteit moet krijgen. Volgens de Mobiliteitsalliantie is de focus van dit kabinet op mobiliteit onvoldoende om de problemen effectief te lijf te gaan. Jarenlang is er bezuinigd en nu de overheidsfinanciën investeringen weer mogelijk maken, blijft de hand op de knip. Investeringen in mobiliteit hebben een lange aanlooptijd. Er moet nu geïnvesteerd worden om er op zijn vroegst over 5 jaren de vruchten van te kunnen plukken. Dat geldt niet alleen voor investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, maar ook in verkeersveiligheid. Het in juni gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit biedt handvatten voor de ontwikkeling van een integraal mobiliteitssysteem waarbij mobiliteit als een geheel wordt bekeken. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdiepingsslag van het Deltaplan en voeren we gesprekken met politiek en bestuur om ervoor te zorgen dat mobiliteit niet alleen stevig verankerd wordt in de aanstaande verkiezingen en de lokale en regionale mobiliteitsplannen, maar bovenal een prominente plek krijgt in het volgende regeerakkoord.

2010-2018
Ondanks de zorgwekkende vooruitzichten ziet de Mobiliteitsalliantie wel een aantal lichtpuntjes in het rapport. Zo worden er meer fietskilometers afgelegd en is er een stijging in het gebruik van de e-bike, voor onder andere woon-werkverkeer. De Alliantie verwacht dat met de komst van leasefietsproducten, het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer komende jaren verder toeneemt. Dit is van groot belang voor de aanpak van de files en het terugdringen van de uitstoot van schadelijke emissies en CO2. Daarnaast ziet de Mobiliteitsalliantie dat ook de aanleg van meer infrastructuur de afgelopen jaren heeft geholpen. Het extra reistijdverlies is tussen 2010 en 2018 daardoor beperkt gebleven, waarbij wel aangetekend moet worden dat afgelopen jaren door de economische groei mensen weer meer in de files hebben gestaan.