Nieuws

berichten

Op 5 juli vindt het MIRT-debat plaats. Graag geven wij u vanuit de Mobiliteitsalliantie bijgaande aandachtspunten mee

28 juni 2023

De Mobiliteitsalliantie zet zich in om Nederland op een duurzame, haalbare en betaalbare manier bereikbaar te houden, maar door recente gebeurtenissen lijkt een goede bereikbaarheid nog ver weg. Op dit moment zorgt een cocktail van ontwikkelingen dat de bereikbaarheid onder extreme druk komt te staan. Zo worden OV-bedrijven geconfronteerd met prijsstijgingen en tekorten aan personeel, hetgeen leidt tot beperkingen in de dienstregeling. Ook zijn de files op de weg weer terug van weggeweest na een aantal jaren Corona én lopen geplande aan te leggen trajecten op spoor, water en weg vertraging op als gevolg van stikstof. Er is weinig bewegingsruimte, en ook uitvoeringsorganisaties zoals RWS en ProRail hebben te kampen met flinke prijsstijgingen.

De Mobiliteitsalliantie heeft er begrip voor dat het kabinet het geld voor nieuwe projecten vooral naar onderhoud schuift. Dit zorgt op de korte termijn voor continuïteit en het is een noodzakelijke stap in het op orde brengen van onze verouderde infrastructuur. Maar we hebben ook een aantal aandachtspunten.

Aandachtspunten

In het onlangs door LNV gepresenteerde prioriteringskader rondom de verdeling van de stikstofruimte staat infrastructuur onderaan, belangrijk is om de balans hierin te vinden. Als infrastructuur het sluitstuk is kan dit voor extra problemen zorgen.

Daarnaast moet helder worden hoe de budgetten voor de nieuwe aanleg in de toekomstige begroting wordt opgenomen. Vertraging mag immers niet leiden tot afstel. De Integrale Mobiliteitsanalyse wijst uit dat zelfs als de MIRT-projecten uitgevoerd worden er nog druk op de mobiliteit komt te staan. Door de huidige situatie moeten we zoeken naar wat wel kan en aanvullend beleid maken.

Kansen

In een recent rapport van Ecorys en Movares is aangetoond dat het aanleggen en verbreden van fietspaden wél kan. De aanleg van een fietspad zorgt namelijk voor minimale stikstofuitstoot. En betere fietspaden stimuleert mensen om te gaan fietsen en maakt fietsen veiliger. En dat is nodig. Daarnaast is het van belang dat ook de fietspaden op het RWS-areaal onderdeel uitmaken van de onderhoudsopgave conform de basiskwaliteit netwerken.

De recente filecijfers laten zien dat de files weer op het niveau van 2019 zijn. De dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen en dit zorgt voor flinke druk op het wegennet. Meer flexibiliteit in ons reisgedrag kan zorgen voor verlichting. Dit gebeurt niet vanzelf. Hiervoor is een leidende rol van de overheid nodig, naast goede afspraken met werkgevers en investeringen in Mobiliteitshubs, zodat mensen meer keuze hebben in de te nemen vervoermiddelen.

Verkeersmanagement

Kom met een beleidsplan voor de doorontwikkeling van slim verkeersmanagement. Door nieuwe technologie op wegen en in auto’s in te zetten kan de filedruk verder bestreden worden en infrastructuur op de lange termijn beter worden benut.  Maar denk ook aan intensivering van de snelle bergers. Zo voorkomen we dat ongelukken zorgen voor veel oponthoud.

Kortom, de komende tijd komt onze mobiliteit onder druk te staan, dus juist nu moeten we samen blijven zoeken naar de kansen. Alleen dan houden we Nederland bereikbaar.

Over de Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van 26 partijen die zich inzetten voor betaalbare, toegankelijke en schone mobiliteit in Nederland. Dit vraagt om een vernieuwing naar een nieuw en slimmer mobiliteitssysteem waarin keuzevrijheid en flexibiliteit van mobiliteit van goederen en personen centraal staat.

De Mobiliteitsalliantie bestaat uit; Keolis – GVB – EBS – FEHAC – KNV – HTM – Qbuzz – NKC – MKB-Infra – TLN – RAI Vereniging – RET – Fietsersbond – Transdev – VNA – ANWB – KNAC – NS – Arriva – Rover – Vereniging Zakelijke Rijders – BOVAG- Bouwend Nederland – OV-NL – Schiphol – Wandelnet.