Nieuws

berichten

NMCA bevestigt noodzaak van investeringen in infrastructuur

De vandaag verschenen Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bevestigt de noodzaak om het mobiliteitsbeleid ingrijpend te wijzigen en slim te investeren in infrastructuur.

1 mei 2017

De analyse, bedoeld om zowel Rijk als regio inzicht te geven in mogelijke capaciteitsknelpunten op de lange termijn ten aanzien van weg, vaarwegen, openbaar vervoer en spoor, schetst een indringend beeld: Nederland loopt de komende jaren infrastructureel vast. Het huidige mobiliteitssysteem is zelfs niet in staat om een lage economische groei (1%) te faciliteren.

Economische schade loopt fors op
Er ontstaan talrijke knelpunten, zowel voor het wegverkeer als voor het openbaar vervoer, concludeert de NMCA. Bij 2% jaarlijkse groei en een ongewijzigd beleid, zal de economische schade ten gevolge van congestie van circa 2,5 miljard euro (nu) naar 6 miljard euro per jaar stijgen in 2040.
In de Randstad en in Eindhoven neemt de mobiliteit het sterkst toe en is het capaciteitstekort het meest prangend, zowel op de weg als in het openbaar vervoer. Voor het goederenvervoer zit bij een toename van economische activiteit de grootste groei in het grensoverschrijdend verkeer – daar zal de oost-corridor voor alle vervoerswijzen een probleem gaan vormen.
De conclusies van de knelpuntenanalyse sterken de Mobiliteitsalliantie in haar overtuiging dat forse investeringen in infrastructuur snel noodzakelijk zijn. Zowel om bestaande knelpunten op te lossen, als om dreigende capaciteitsproblemen duurzaam het hoofd te bieden.

Mobiliteitsalliantie trekt aan bel bij onderhandelaars
De Mobiliteitsalliantie riep informateur Edith Schippers onlangs op (zie brief) om mobiliteit in de formatieonderhandelingen tot kernpunt te maken. Alleen met behulp van doortastende ingrepen houden we Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk.
De brede vervoerscoalitie stelt dat, om daadwerkelijke oplossingen te garanderen, jaarlijks minimaal 1 miljard euro aan extra investeringen in de digitale en de fysieke infrastructuur (weg, water en spoor) noodzakelijk is. Dankzij het hanteren van een meer integrale benadering van mobiliteitsvraagstukken en het wegnemen van een aantal oneffenheden in bestaande wet- en regelgeving, sluiten de vervoerssystemen van de toekomst beter op elkaar aan en kunnen ze efficiënter, groener, veiliger en gebruiksvriendelijker zijn.
De kosten gaan voor de baten uit: een dergelijk toekomstbestendig mobiliteitssysteem betekent minder reistijdverlies voor personen en goederen, een gunstig economisch- en leefklimaat, grotere verkeersveiligheid en een sterkere concurrentiepositie ten opzichte van (stedelijke) regio’s in ons omringende landen.