Persbericht

berichten

Mobiliteitsalliantie zeer te spreken over investeringsimpuls ontsluiting woningen

14 november 2022

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd om miljarden te investeren in de ontsluiting van nieuwe woningen. Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Wij zijn er zeer over te spreken dat het kabinet voortvarend investeert in de ontsluiting van nieuwe woningen. De toewijzing van dit enorme bedrag is een grote stap voorwaarts voor de mobiliteit in Nederland.”

Lang gekoesterde wens: mobiliteit weer op de kaart
Met de aangekondigde investeringen geeft het kabinet invulling aan een lang gekoesterde wens van de Mobiliteitsalliantie: investeringen in infrastructuur om nieuwe woningen goed bereikbaar te maken. Van Eijck: “Al die mensen die straks in de 900.000 extra huizen gaan wonen, reizen naar school, werk, zorg en vrijetijdsbesteding. Als alliantie hebben we altijd geroepen: zorg dat je bij bouwplannen vroegtijdig in kaart brengt hoe woningen bereikbaar zijn en maak daar plannen bij. Dat is wat het kabinet nu doet.”

Eerder maakte het kabinet vanuit het fonds van 7,5 miljard voor ontsluiting al 1,2 miljard vrij voor slimme, snelle aanpassingen die de bereikbaarheid van woonwijken al op relatief korte termijn verbeteren. Denk aan investeringen in de fietsinfrastructuur, overstaphubs, stations, wegen en rotondes. Deze aangekondigde nieuwe investeringsronde maakt ook ruimte voor grotere investeringen die ook bij de Mobiliteitsalliantie hoog op de agenda staan, zoals de NoordZuidlijn, het ov-netwerk in Zuid-Holland, een nieuwe stadsbrug in Rotterdam en substantiële en noodzakelijke investeringen in de regio. In deze investeringsronde is ook de reservering voor mobiliteit uit het voormalige Nationaal Groeifonds toegekend. Voor de NoordZuidlijn betalen alliantiepartners NS en Schiphol bovendien zelf mee.

Van Eijck: “Mobiliteit heeft jarenlang ergens onderaan het prioriteitenlijstje gestaan bij beleidsmakers. Ten onrechte, want het vormt de bloedsomloop van onze samenleving. Met deze investeringsimpuls zet het kabinet mobiliteit weer op de kaart. Dat is ook belangrijk in het kader van de verduurzaming.”

Zorgen om instandhouding en aanleg
Tegelijkertijd maakt de Mobiliteitsalliantie zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de instandhoudings- en aanlegopgave. Van Eijck: “Al vóór de uitspraak over de bouwvrijstelling stonden investeringen in weginfrastructuur onder druk. Nieuwe infraprojecten zijn daardoor ernstig vertraagd of uitgesteld. Ook grote renovatieprojecten en het verbeteren van onveilige wegen bij kwetsbare natuurgebieden zijn nu de dupe.” Daarnaast waren ov- en fietsprojecten veelal uitgezonderd, omdat deze na aanleg geen extra uitstoot veroorzaken. Ook deze komen nu in de verdrukking. Onze oproep is dan ook om vaart te maken met de stikstofaanpak.”

Tot slot vraagt de alliantie aandacht voor de juiste balans tussen investeringen in verschillende vervoerwijzen. In en om grote steden, waar een belangrijk deel van de nieuwe woningen terechtkomen, is een grotere rol weggelegd voor ov, fiets, deelvervoer en lopen dan elders in het land. Tegelijkertijd is het van belang dat er ook meer aandacht komt voor multifunctioneel grondgebruik, zodat we onnodige vervoerskilometers kunnen voorkomen. De Mobiliteitsalliantie heeft altijd gepleit voor een slimme mix van oplossingen: investeren in capaciteit waar nodig en het beter benutten van infrastructuur daar waar het kan.