Nieuws

berichten

Mobiliteitsalliantie verwelkomt Wandelnet als nieuw lid

18 november 2022

De Mobiliteitsalliantie is met de deelneming van Stichting Wandelnet een nieuw lid rijker. Wandelnet zet zich, samen met bijna 1000 vrijwilligers, in om Nederland mooier, beter en toegankelijker te maken voor alle wandelaars. Naast het aanbieden van verschillende wandelroutes, zet de organisatie zich ook in voor het beschermen en behouden van de infrastructuur van de wandelaar.

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: ‘Wandelen is als eerste vorm van mobiliteit een belangrijk en verbindend onderdeel van het mobiliteitssysteem. We verwelkomen Wandelnet als een waardevolle toevoeging aan de Mobiliteitsalliantie. Want alleen door intensieve samenwerking met vertegenwoordigers uit álle hoeken van de mobiliteit realiseren we ons doel, een toekomstbestendige mobiliteitssysteem waarin de reiziger centraal staat.’

Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet, over de toetreding tot de Mobiliteitsalliantie: ‘Te vaak wordt wandelen vergeten in discussies over mobiliteit, maar onze deelname bevestigt het belang van wandelen en ook dat het onlosmakelijk is verbonden met het totale mobiliteitssysteem. We brengen graag onze kennis in en werken vanuit het perspectief van een gezond, duurzaam en actief systeem van mobiliteit.’