Nieuws

berichten

Meer onderzoek naar vervoersarmoede noodzakelijk

22 november 2022

Een steeds groter wordende groep mensen heeft steeds minder toegang tot mobiliteit. En dat terwijl wel of geen toegang hebben tot vervoer een wereld van verschil maakt in iemand kansen in onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie bepleit daarom meer onderzoek naar dit te weinig bekende fenomeen, omdat deze zogenoemde vervoersarmoede samenhangt met verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Deze conclusie komt naar voren in het onderzoek Mobiliteitsgeluk in Nederland, dat is uitgevoerd in opdracht van de Alliantie. In het rapport wordt vervoersarmoede verbonden met bijvoorbeeld gezondheid, leefomgeving en vrijheid.

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Mobiliteit is een mensenrecht. Wie mobiel is, kan naar school, naar werk, naar vrienden of familie en op die manier daadwerkelijk deelnemen aan de maatschappij. Het tegendeel is ook waar; wie lijdt aan vervoersarmoede heeft een stuk minder kansen en mogelijkheden in onze maatschappij. Die effecten zouden we beter moeten uitzoeken, omdat ze te maken hebben met diverse problemen waar we als samenleving mee worstelen.”

Fiets zorgt voor meeste geluk
Hoewel de Alliantie vindt dat er meer onderzoek moet komen, zijn de volgende conclusies al uit dit onderzoek te halen:

  • De fiets zorgt in woon-werkverkeer voor het meeste mobiliteitsgeluk, gevolgd door de auto.
  • Er is een positief verband tussen de hoogte van het inkomen en het ervaren mobiliteitsgeluk. Hoe hoger het inkomen van de respondent, des te hoger deze scoort op de Mobiliteitsgeluktest. Mensen met een laag inkomen reizen minder makkelijk zelfstandig.
  • Mensen met een niet-Nederlandse identiteit wonen vaker in een hoog stedelijk gebied, hebben een lager inkomen en opleiding, reizen vaker per openbaar vervoer en minder met de auto. Deze combinatie van kenmerken zorgt ervoor dat deze groep gemiddeld minder mobiliteitsgeluk ervaart.
  • Leeftijd speelt geen significante rol in het ervaren mobiliteitsgeluk.

Meer conclusies op pagina 17 van het rapport.

Vervoersarmoede
Vervoersarmoede betekent dat mensen geen of minder toegang hebben tot mobiliteit. Het ontstaat niet zomaar, maar pas wanneer sociale nadelen (geen werk / laag inkomen) en vervoersnadelen (te duur, te ingewikkeld, beperkt aanbod openbaar vervoer) elkaar overlappen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam onlangs in haar rapport Toegang voor iedereen? tot soortgelijke conclusies: ‘Mensen die zich (moeten) verlaten op het openbaar vervoer hebben aanzienlijk minder bereikbaarheid, vooral als ze wonen in landelijk gebied, in de stadsranden of in suburbane kernen.’

Ander onderzoek (Karel Martens, Transport for Justice) stelt dat 10 procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan vervoersarmoede.

Rapport Mobiliteitsgeluk

 

 

Klik hier voor het rapport Mobiliteitsgeluk in Nederland. Verantwoording van het onderzoek in bijlage 1, pagina 19.