berichten

Mobiliteitsalliantie verwelkomt investeringen kabinet

16 september 2020

Het kabinet neemt belangrijke stappen om ons mobiliteitssysteem te versterken met de aangekondigde extra investeringen in onder meer aanleg en onderhoud van infrastructuur en verkeersveiligheid. Ook het Groeifonds en het naar voren halen van investeringen zijn belangrijke stappen om de verdienkracht van Nederland te versterken en impact van de crisis te verkleinen. Voor de Mobiliteitsalliantie staat voorop dat de investeringen bijdragen aan de transitie naar een flexibeler vervoerssysteem waarbij de gebruiker centraal staat.

Afgelopen weken zijn diverse plannen gepresenteerd om de economische crisis te lijf te gaan, waarbij investeren in mobiliteit een van de speerpunten is. Naast het Groeifonds, wordt komende jaren onder meer 1,29 miljard euro aan onderhoud en beheer van infrastructuur naar voren gehaald. De alliantiepartijen stellen vast dat het kabinet met alle investeringsplannen goede eerste stappen zet om Nederland uit de crisis te investeren en tegelijkertijd bouwt aan het verdienvermogen van ons land.

Investeer in mobiliteitssysteem

Nederland staat voor een gigantische woningbouwopgave. Tot 2030 komen er een miljoen woningen bij en tot 2040 1,6 miljoen inwoners. Om Nederland nu en in de toekomst bereikbaar te houden pleit de Mobiliteitsalliantie voor een mobiliteitssysteem waarbij de flexibiliteit, bewegingsvrijheid en keuzevrijheid van de reiziger en goederenvervoerder voorop staan. Dit moet het uitgangspunt zijn voor alle investeringen. Het kabinet moet daarom bij het naar voren halen van projecten, naast OV ook kijken naar de aanpak van knelpunten op de weg, fiets en water. Immers, het gaat om het totale mobiliteitssysteem inclusief het veilig stellen van onze positie als logistieke toegangspoort van Europa. Ook het aan elkaar knopen van deze vervoermiddelen via fysieke mobiliteitshubs verdient de aandacht.

Verkeersveiligheid

Mede door de coronacrisis zijn steeds meer mensen gaan fietsen, pakken de scooter of motor. Door deze snel gestegen vraag naar individuele mobiliteit, neemt het belang van investeringen in (veilige) fietsinfrastructuur nog meer toe. Het kabinet haalt 100 miljoen euro naar voren om geplande maatregelen eerder uit te kunnen voeren. Een stap vooruit stelt de Mobiliteitsalliantie, maar daarmee zijn wij er nog lang niet. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op 17 miljard euro per jaar. Om ons doel van 0 verkeersdoden in 2050 te halen, moet structureel meer geld vrij worden gemaakt.

Aanpak stikstofcrisis

Alle (extra) investeringen zijn vooralsnog weinig waard als geen structurele oplossing wordt gevonden voor de stikstofcrisis. Nog steeds liggen veel bouwprojecten stil. De Mobiliteitsalliantie dringt er daarom op aan om zo snel mogelijk extra stikstofruimte vrij maken, zodat projecten door kunnen blijven gaan