berichten

Mobiliteitsalliantie: nu middelen vrijmaken voor investeringen in mobiliteit

27 november 2020

Vandaag maakten Minister van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven (beide IenW) en Minister Ollongren (BZK) de voortgang bij de MIRT-projecten, de meerjarenplanningen over infrastructuur in Nederland, bekend. Daarin stellen zij aan de hand van de meest recente cijfers van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) onomwonden dat de mobiliteit per saldo blijft groeien in Nederland, of het nu gaat om (water)wegen, spoor, overig OV of de fiets. Ook stellen ze dat de financiële bewegingsruimte om knelpunten aan te pakken en om de huidige infrastructuur in stand te houden, ontbreekt.

Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie waarin 25 partijen uit de branche verenigd zijn, reageert:

“Het signaal is klip en klaar: er zijn meer middelen nodig om mobiliteit in Nederland in stand te houden en klaar te stomen voor de toekomst. Als Mobiliteitsalliantie steunen wij dit van harte. Met een geraamde bevolkingsgroei van 1,6 miljoen tot 2040 en een miljoen nieuw te bouwen woningen voor 2030 staan we voor een majeure opgave. Een opgave die de vraag naar mobiliteit zal doen groeien, ondanks een tijdelijke dip door de coronacrisis.”

De Mobiliteitsalliantie stelt dat het nu zaak is om het geld ook daadwerkelijk vrij te maken. Behalve dat daarmee Nederland in beweging kan blijven, versterkt dit ook het verdienvermogen van Nederland en draagt het bij aan economisch herstel. Tot 2030 is jaarlijks 3 miljard euro extra aan investeringen nodig.