Persbericht

berichten

Mobiliteitsalliantie juicht infra-investeringen kabinet toe

De Mobiliteitsalliantie noemt de 1,2 miljard euro die het kabinet nu uittrekt voor de bouw en bereikbaarheid van circa 135.000 woningen binnen nu en de komende vijf jaar, een belangrijke stap.

24 juni 2022

De alliantie onderschrijft dat er snel nieuwe woningen nodig zijn met goede verbindingen die garanderen dat reizigers snel, veilig en gezond van A naar B kunnen en goederen efficiënt en duurzaam op hun bestemming aankomen.

De Mobiliteitsalliantie, het samenwerkingsverband van meer dan twintig partijen die ervoor willen zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft, noemt het cruciaal om bij de bouw van nieuwe huizen direct te kijken naar goede verbindingen met de auto, fiets, het openbaar- en goederenvervoer.

De alliantie deed onlangs concrete voorstellen voor een slimmer mobiliteitssysteem voor reizigers en ondernemers, waaronder flexibelere openingstijden voor scholen en winkels.