Nieuws

berichten

Aandacht voor mobiliteit bij provinciale statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Misschien wel meer dan ooit te voren, staat de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland onder druk.

4 september 2018

Neem alleen al de impact van de woningbouwopgave (tot 1 miljoen nieuwe woningen) op de infrastructuur zowel in de stad als in de regio. Mobiliteit raakt ons allen en is de smeerolie van onze economie en samenleving. Tegelijkertijd verschraalt in veel regio’s juist het vervoersaanbod en staan we voor grote klimaat- en luchtkwaliteit opgaven. Er bestaat dan ook geen twijfel dat mobiliteit prioriteit verdient bij de komende verkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen heeft de Mobiliteitsalliantie per provincie een position paper opgesteld met de belangrijkste aanbevelingen voor de aanpak van de mobiliteitsproblematiek.

Bekijk hier per provincie de position paper: