Nieuws

berichten

Mobiliteitsalliantie steunt oproep VNO-NCW

De Mobiliteitsalliantie steunt de oproep van VNO-NCW voorman Hans de Boer aan het Kabinet om lef te tonen en grote infrastructurele projecten met nieuwe private financieringsstructuren te financieren. Volgens Alliantievoorzitter Frits van Bruggen zijn er komende decennia miljarden euro’s aan extra investeringen nodig om het infrastructurele netwerk naar een hoger niveau te tillen.

19 september 2018

Het grootste deel van het beschikbare investeringsbudget gaat echter op aan onderhoud aan (water)wegen en spoor waardoor er onvoldoende overblijft voor de noodzakelijke schaalsprong. Bij een innovatief en internationaal voorbeeld zettend mobiliteitssysteem past ook een innovatief investeringsmodel. Inzetten op private investeringen is daarom een belangrijke aanvulling op bestaande financieringsstromen om grootschalige projecten van de grond te krijgen. De oproep van Hans de Boer sluit aan bij de visie van de Mobiliteitsalliantie op een mobiliteitssysteem ‘next level’. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een Deltaplan Mobiliteit, inclusief uitvoerings- en investeringsagenda. Een eerste aanzet voor dit Deltaplan, zal eind van het jaar worden besproken met de minister van IenW.