Nieuws

berichten

Mobiliteitsalliantie organiseert ‘diner pensant’

Een ‘diner pensant’ op 21 november jl. diende als ontmoetingsplaats voor (soms kersverse) politici en de partners van de Mobiliteitsalliantie. Kamerleden, gedeputeerden, wethouders en bestuurders wisselden met de alliantiegenoten van gedachten over mobiliteit, en gaven vooral het startschot voor toekomstige samenwerking.

 

28 november 2017

Duidelijk werd dat voor speciale gast staatssecretaris Stientje van Velthoven de vraag ‘hoe kunnen we meer mobiliteit tegelijkertijd duurzamer organiseren’ een leidend uitgangspunt vormt. De oplossing is tegelijk de reden waarom de Mobiliteitsalliantie werd opgericht: alleen door intensieve samenwerking komen we tot duurzame oplossingen en zijn we in staat toekomstbestendige mobiliteit te realiseren waarbij de reiziger centraal staat.