Nieuws

berichten

VNO-NCW aan informateur: start transitie Nederlandse mobiliteit

De koepelorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO riepen op 29 maart, in een gezamenlijke brief aan informateur Edith Schippers, op tot een transitie van Nederland.

5 april 2017

Een van de onderdelen van het advies betreft het naar een hoger niveau tillen van de Nederlandse mobiliteit. Voor de wijze waarop we die transitie van ons vervoer en transport bewerkstelligen, en hoe bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland ook in de toekomst kunnen worden gegarandeerd, wordt de informateur verwezen naar de inhoud van het plan ‘Vooruit’ van de Mobiliteitsalliantie.

Voorwerk
Informateur Edith Schippers werkt momenteel aan de totstandkoming van een volgend regeerakkoord met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Dat is het moment waar VNO-NCW, de Mobiliteitsalliantie en vele andere organisaties lang geleden al op anticipeerden. Halverwege 2016 waren de inhoudelijke voorbereidingen al in volle gang. VNO-NCW publiceerde toen haar notitie over de Mainports. De Mobiliteitsalliantie presenteerde op 16 december 2016 een sectorbreed gedragen toekomstvisie op de totale mobiliteit van Nederland. Gedurende beide processen werkte de Mobiliteitsalliantie nauw samen met de koepelorganisaties. Een samenwerking die vruchten afwierp, aangezien de oproep tot investeren in de toekomst van de mobiliteit expliciet is opgenomen in de VNO-NCW-doelstellingen.

1 miljard extra
Centraal in de brief van voorzitters Hans de Boer, Michaël van Straalen en Marc Calon: stel een nationale strategische ‘transitieboard’ in om de grote uitdagingen, waaronder mobiliteit, grondig en efficiënt aan te pakken. Het bedrag van 1 miljard euro dat de Mobiliteitsalliantie noemt als het publieke aandeel in deze transitie-investeringen, is daar een noodzakelijk onderdeel van. Benadrukt wordt dat het gaat om slim aanwenden van nieuwe publieke middelen, middels zogenaamde doorbraakprojecten.

Mobiliteitsalliantie blijft meedenken
‘Infrastructuur, mobiliteit en logistiek’ (inclusief de mainports en stedelijke bereikbaarheid) vormt één van de vijf transitieprogramma’s. De Mobiliteitsalliantie krijgt een taak bij de totstandkoming van de investeringsplannen, doorbraakprojecten en benodigde maatschappelijke akkoorden. Mobiliteit komt overigens ook aan de orde in de programma’s voor Energietransitie en Bruisende steden, regio’s en vitaal platteland.

SER advies sluit aan
Vermeldenswaardig is dat de aanpak met doorbraakprojecten, transitiepaden en bijbehorende maatschappelijke akkoorden nauw aansluit op de zienswijze van de SER. Deze zienswijze werd eveneens deze week per brief aan Edith Schippers voorgelegd.

Nadere uitwerking
Voor de informateur en de onderhandelaars worden het weken van hard werken. Het komt er nu op aan om een inhoudelijk sterk programma samen te stellen, dat perspectief geeft op een blijvend goede toekomst van Nederland. De Mobiliteitsalliantie werkt intussen het beoogde mobiliteitsakkoord en de doorbraakprojecten nader uit.