berichten

Startnotitie mobiliteitshubs

De Mobiliteitsalliantie pleit voor een meer flexibel vervoerssysteem waarin de bewegings- en keuzevrijheid voor de gebruiker wordt verbetert. Hierbij staat onder meer de ontwikkeling van zogenaamde mobiliteitshubs centraal. In de bijgaande startnotitie geeft de Mobiliteitsalliantie meer inzicht op welke manier de ontwikkeling van Hubs vorm moet krijgen en de bijdrage aan de transitie van ons mobiliteitssysteem.

Startnotititie mobiliteitshubs juni 2020

12 juni 2020