berichten

Nationaal Mobiliteitsdebat

De Mobiliteitsalliantie  organiseert het Nationaal Mobiliteitsdebat op 9 maart a.s. van 9.30 – 12.00 uur in Utrecht. Het debat staat onder leiding van Rens de Jong (BNR en RTL).

9 maart 2017

Mobiliteitsalliantie

Mobiliteit moet en kan anders, dat is de kernboodschap van de Mobiliteitsalliantie. Het kan slimmer, flexibeler, groener en veiliger. De combinatie van partijen in de Mobiliteitsalliantie is uniek. Voor het eerst slaan de belangrijkste belangenorganisaties op het gebied van mobiliteit – van reizigers, automobilisten tot het goederenvervoer – de handen ineen. De organisaties zijn het er roerend over eens dat een integrale visie op en aanpak van de mobiliteitsuitdagingen in Nederland noodzakelijk is.

Ontwikkelingen

De mobiliteit in al haar vormen groeit, maar ons mobiliteitssysteem kan die groei niet aan. De gebruikers van infrastructuur merken dit iedere dag: op de weg, op het spoor en op het fietspad. De vertraging op de weg is nu al fors, maar neemt tot 2021 nog eens toe met 38%. Het aantal reizigerskilometers per trein steeg  de afgelopen tien jaar met meer dan 20% en het ov-gebruik in de steden groeit ieder jaar met 5%. Helaas neemt ook het aantal doden en ernstige gewonden in het verkeer weer toe. Bovendien lopen we tegen milieugrenzen aan. Ontwikkelingen als verstedelijking en klimaatverandering versterken deze trend. Anderzijds bieden technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van mobiliteit tegelijkertijd ook kansen.

Nationaal Mobiliteitsdebat 9 maart 2017

Uitdagingen en kansen staan centraal tijdens het eerste Nationaal Mobiliteitsdebat op 9 maart a.s. Uiteraard staat de eerste editie van het debat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Welke oplossingen biedt de politiek  voor de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen? En welke raakvlakken zien de politici om samen te werken met de Mobiliteitsalliantie?

Registratie Mobiliteitsdebat

https://youtube.com/watch?v=X4TpPczz_A0

Foto’s Mobiliteitsdebat