berichten

Mobiliteitsalliantie wil start maken met ‘Betalen naar Gebruik’

De partners van de Mobiliteitsalliantie zijn volop bezig met de uitwerking van het manifest.

11 maart 2017

We zijn eensgezind in ons pleidooi om een start te maken met ‘betalen naar gebruik’ als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de mobiliteit in Nederland slim, groen, veilig en flexibel te maken. De Mobiliteitsalliantie pleit er daarom voor om in de komende kabinetsperiode via pilots en experimenten te bepalen op welke wijze betalen naar gebruik en naar klimaat- en milieueffecten het meest effectief, efficiënt en simpel kan worden ingevoerd.