Nieuws

berichten

Groeistrategie belangrijke stap voor toekomstige investeringen in mobiliteit

18 december 2019

De Mobiliteitsalliantie heeft met veel interesse kennis genomen van de eerste stappen die het Kabinet zet voor een groeistrategie voor Nederland. Hiervoor wordt ook een apart investeringsfonds opgericht om toekomstige duurzame economische groei te bevorderen. Het geschetste proces en visie biedt potentie voor grootschalige investeringen in mobiliteit die bijdragen aan een beter bereikbaar en leefbaar Nederland. Volgens de Mobiliteitsalliantie draagt mobiliteit in belangrijke mate bij aan het verdienvermogen van Nederland en verdient topprioriteit. Meerwaarde van de Kabinetsstrategie zit in de beoogde samenhang van investeringen waarbij de focus ligt om ‘oude’ keuzes los te laten en nieuwe richtingen in te slaan. Deze visie sluit aan bij het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie waarbij de beoogde plannen en investeringen ook in samenhang met elkaar worden bekeken. Het Kabinet zet hierbij niet alleen in op investeringen in infrastructuur om knelpunten op te lossen, maar bovenal ook op slim en efficiënt ruimte gebruik. De Mobiliteitsalliantie denkt graag mee over de verdere uitwerking en invulling van de groeistrategie en bijbehorende noodzakelijke investeringen. Dit moet leiden tot een stevige verankering van mobiliteit in ons (toekomstig) Kabinetsbeleid en versterking van deze belangrijke pijler voor de Nederlandse economie.