Deltaplan

Transitie

In het Deltaplan 2030 beschrijven wij wat er volgens ons nodig is om een systeem te creëren dat stimuleert om flexibel te reizen. De transitie naar een nieuw mobiliteitssysteem is onmogelijk zonder een investeringsagenda die knelpunten in het huidige systeem helpt oplossen. Iedereen moet een steentje bijdragen – van de overheid tot de werkgevers en de mobiliteitssector, ofwel de markt.

Contouren

De internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft aan dat nationale overheden ongeveer 1,2 % van hun bruto binnenlands product (BBP) zouden moeten investeren in transport en mobiliteit. Na jaren van bezuinigen heeft het huidige kabinet weer extra geld beschikbaar gesteld voor mobiliteit. Een mooie ontwikkeling, maar dat extra geld is vooral bestemd voor de noodzakelijke inhaalslag op het gebied van beheer en onderhoud en vervanging en renovatie.

Dat doet desondanks onvoldoende recht aan het belang van mobiliteit voor de Nederlandse samenleving. Want de investeringen zijn onvoldoende om de noodzakelijke transitie te kunnen waarmaken en om belangrijke knelpunten op te lossen. De komende jaren zijn hiervoor veel meer extra middelen nodig..

Het volledige Deltaplan 2030 inzien? Dat kan hier.