Visie

Mobiliteit is cruciaal voor de verdiencapaciteit van de BV Nederland, een voorwaarde voor de leefbaarheid in steden en dorpen én een pijler onder de klimaatdoelstellingen. Goede bereikbaarheid zorgt voor een omgeving waar bedrijven zich graag vestigen en mensen willen leven en wonen. Mobiliteit maakt dat organisaties en mensen kunnen doen waar ze goed in zijn, stimuleert de productiviteit en draagt in hoge mate bij aan woon en leef plezier.

De vraag naar mobiliteit blijft de komende jaren fors toenemen en verandert snel. Klimaat, energietransitie en technologische ontwikkeling maken dat mensen anders gaan leven, anders gaan denken over mobiliteit en andere eisen gaan stellen. We hebben al veel bereikt, maar zijn nog onvoldoende toegerust op de nieuwe werkelijkheid.