Nieuws

berichten

Reactie Mobiliteitsalliantie op Prinsjesdag 2017

De Mobiliteitsalliantie is verheugd dat één van onze kernpunten – namelijk het veel integraler kijken naar (duurzame) mobiliteit in Nederland – nog door het demissionair kabinet wordt omarmd. Hiermee geeft het demissionair kabinet een goede voorzet aan het nieuwe kabinet. Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.

19 september 2017

Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.

Demissionair kabinet: Investeren in duurzame en slimme mobiliteit noodzakelijk
Tegelijk signaleert het demissionair kabinet terecht dat investeren in duurzame, slimme mobiliteit noodzakelijk is om Nederland bereikbaar te houden. De transitie naar nieuwe, duurzame mobiliteit moet dan ook hoog op de agenda van het nieuwe kabinet komen.
Ons huidige systeem kan de alsmaar groeiende mobiliteitsvraag niet aan: op de weg en het spoor lopen we onherroepelijk vast. De in mei dit jaar verschenen Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bevestigt de noodzaak om het mobiliteitsbeleid ingrijpend te wijzigen en slim te investeren in infrastructuur. Mobiliteit moet en kàn groener, flexibeler, slimmer en veiliger – daar is de alliantie van 23 organisaties van overtuigd.

Samenwerking vereist
Een nieuwe aanpak vereist een goede samenwerking tussen kabinet en mobiliteitssector vanuit een gezamenlijke, integrale visie op mobiliteit. De Mobiliteitsalliantie staat dan ook klaar om met het nieuwe kabinet aan de slag te gaan en een Mobiliteitsakkoord af te sluiten.

Structureel extra budget voor investeringen nodig
Het demissionaire kabinet laat extra investeringen op het vlak van mobiliteit achterwege. In de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting is sprake van ‘lopend beleid met daaraan gekoppeld reeds eerdere opgenomen investeringen’. Het demissionair kabinet zegt nu dus niets over extra, benodigde financiële middelen om Nederland bereikbaar te houden in de toekomst. De Mobiliteitsalliantie benadrukt dat een nieuw kabinet wel structureel extra geld beschikbaar moet maken voor investeringen in (duurzame) mobiliteit, ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Voor meer informatie:
Drs. Wijnand van Zanten
Manager Public Affairs
TLN
Tel: 088-4567214
Mobiel: 06-51807122