berichten

Nieuwe mobiliteitsalliantie van start

Een brede coalitie van zeven partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer heeft op 16 december 2016 in Den Haag het startsein gegeven voor een nieuwe beweging.

16 december 2016

De NS, RAI-Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), ANWB, stadsvervoerders GVB, RET en HTM, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) en KNV roepen andere organisaties op zich ook bij de beweging aan te sluiten. Een gezamenlijk opgesteld manifest, dat richting geeft aan de wensen van de vervoersorganisaties, staat centraal. De aangesloten partijen willen de belangen van de reizigers en die van het goederentransport behartigen en daarbij gebruik maken van het enormeĀ  potentieel dat we in Nederland tot onze beschikking hebben.

Met de groei van de economie gaat ook een groei van de mobiliteit gepaard. Maar ons mobiliteitssysteem kan die groei niet aan. De capaciteit van de infrastructuur is ontoereikend. De gebruikers merken dit iedere dag: op de weg, op het spoor, op het fietspad. De vertraging op de weg is nu al fors, maar neemt tot 2021 toe met 38%. Het aantalĀ  reizigerskilometers per trein nam de afgelopen tien jaar, ondanks de crisis, met meer dan 20% toe en het OV-gebruik in de steden steeg ieder jaar met 5%.

Ook het aantal ongevallen neemt toe, met een stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden tot gevolg. Bovendien lopen we tegen milieugrenzen aan. Trends en ontwikkelingen als verstedelijking en klimaatverandering versterken dit. Terwijl technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van mobiliteit ook kansen bieden.

Mobiliteit moet en kan anders, dat is de kernboodschap van deze Mobiliteitsalliantie.
Het moet slimmer, eerlijker, flexibeler, groener en veiliger. De komst van een nieuw kabinet is een uitgelezen moment om deze vraagstukken onder de aandacht van de politiek te brengen.
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en de Mobiliteitsalliantie wil daarbij graag een gesprekspartner zijn.
De aangesloten partijen stellen dat vanaf komende kabinetsperiode tenminste 1 miljard euro extra per jaar beschikbaar zou moeten worden gesteld om Nederland bereikbaar te houden. Geld dat sinds 2010 is bezuinigd op onze infrastructuur is nu hard nodig om de infrastructuur op peil te houden.