Artikel

berichten

Mobiliteitsalliantie omarmt investeringsplannen woningbouwcoalitie

22 juni 2021

Vandaag presenteert het Forum voor Stedelijke Vernieuwing zijn voorstel voor een publiek-privaat investeringsprogramma om de woningnood op te lossen. Randvoorwaarde daarvoor is een OV-schaalsprong ter waarde van € 19 miljard.

Mobiliteitsalliantie voorzitter Steven van Eijck omarmt het voorstel van de coalitie en ziet de oproep als een steun in de rug voor het Alliantie pleidooi om jaarlijks 3 miljard euro extra in mobiliteit te investeren. “Bewegingsvrijheid is cruciaal voor een gezonde samenleving en brede welvaart. Het is een onmisbare schakel bij de aanpak van een aantal van onze grootste maatschappelijke opgaven waaronder het woningtekort, klimaatvraagstuk en inclusiviteit. Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden is een goede bereikbaarheid voor de bewoners en ondernemers cruciaal. Zowel met het OV als over de weg en de fiets. Dat kan alleen door komende kabinetsperioden en daarna fors te investeren in mobiliteit en daarin de verbinding te zoeken met de bredere maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan.”